Wynajem:

Sprzedaż

Regulamin serwisu slubnysamochod.pl


ZASADY OGÓLNE

1. Ogłoszenia zamieszczane są tylko w przypadku akceptacji regulaminu.
2. SlubnySamochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
3. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie SlubnySamochod.pl www.slubnysamochod.pl będą dostępne przez okres od 3 do 12 miesięcy.
4. SlubnySamochod.pl zastrzega sobie prawo do przedłużenia publikacji ogłoszenia bez zgody ogłoszeniodawcy.
5. Bezpłatne zamieszczane ogłoszenie w Serwisie SlubnySamochod.pl może dotyczyć tylko jednego pojazdu (nie dotyczy w przypadku promocji).
6. Zamieszczone ogłoszenia jest bezpłatne. Wyjątki opisane są w dziale "Reklama" oraz "Cennik".
7. Zabrania się umieszczania w treści bezpłatnych ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów. Ogłoszenia takie będą natychmiast usuwane.
8. Zamieszczenie ogłoszenia o charakterze komercyjnym jest możliwe na warunkach podanych w dziale "Reklama".ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
2. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
3. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o tematyce innej, niż choć po części związanej z motoryzacją.
4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających dobre obyczaje bądź prawo.
5. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia bez obowiązku zwrotu poniesionych kosztów.
6. Ogłoszenie powinno pojawić się maksymalnie w ciągu godziny. Ogłoszenia mogą pojawić się z opóźnieniem, które może być spowodowane np. problemami technicznymi serwisu SlubnySamochod.pl
7. Ogłoszeń, które zostaną nadane niema możliwości edytowania. Kasować zaś tylko może obsługa serwisu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. SlubnySamochod.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu SlubnySamochod.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy SlubnySamochod.pl a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
5. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
6. Użytkownik ma praw do usunięcia swojego konta w serwisie – w takim przypadku wszystkie jego aktywne ogłoszenia również zostają usunięte.
7. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych.
8. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie SlubnySamochod.pl.

© 2008 slubnysamochod.pl - Regulamin | Reklama | Kontakt | Cennik

Projekt i wykonanie: SandSky